Mitä on Morph?

Morph on uskovan omaa sydämen elämää ja jumalasuhdetta edistävä pienryhmäohjelma. Erään sen osion nimi, Morph me, ilmaisee kirjaimellisesti koko ohjelman tavoitteen: oman kasvun ja muuttumisen. Nimen taustana on sana metamorfoosi, muodonmuutos, merkittävä ja suuri, tavallaan täysi muutos – sellainen, jonka Paavalin mukaan on tarkoitus tapahtua kristityn elämässä (2 Kor 3:18). Tässä useimmat meistä kokevat tarvitsevansa apua ja opastusta. Juuri tähän tarpeeseen Morph vastaa.  

Morph on suunniteltu suomeksikin julkaistuista kirjoistaan  tunnetuksi tulleen pastori John Burken (Täydelliset älkööt vaivautuko, Mutaa ja mestariteos ym.) johtamassa texasilaisessa Gateway-seurakunnassa (http://www.gatewaychurch.com; morphonline.org). Aineisto on suomennettu tekijöiden luvalla.

Totunnaisiin kursseihin verrattuna Morph on uudentyyppinen, sekä älyllinen mutta etenkin käytännöllinen kokonaisuus. Jossain määrin Alfa-kurssin henkisenä, mutta monipuolisempana ja syvemmällä tasolla toimivana Morph on sekä henkilökohtainen että pienryhmätason kokemus, joka rakentaa ja syventää uskovan omaa sydämen elämää. Teksti itse ei puhukaan Morphista kurssina, vaan kokemuksena. Kokonaisuuteen perehtyessä voi huomata, ettei sanavalinta ole liioiteltu.

Morph on suunniteltu johtamaan sekä uskosta aiemmin täysin tietämättömiä että vuosikymmeniä seurakunnissa mukana olleita konkareitakin syvemmälle aitoon sydämen yhteyteen Jumalan kanssa ja siitä nousevaan käytännön uskonelämään. Se ohjaa rohkeasti mutta turvallisesti meitä tutustumaan syvemmin sekä omaan sisimpäämme että Jumalaan.

Morph koostuu neljästä moduulista, jotka kukin koostuvat 8-9 kokoontumiskerrasta ja kotona itse tehtävistä osuuksista. Ensimmäinen moduuli, Rakasta Jumalaa, luo perustan ja kaikille muillekin moduuleille ja ohjelma suositellaan siksi aloitettavaksi tästä.  Käytännön syistä aloittamaan voidaan silti toisinaan joutua jostain toisesta moduulista. Jos/kun näin käy, suositellaan aloittajaa lukemaan ensin johdantokoosteena paketti (Love God Primer), joka koostuu Rakasta Jumalaa -moduulin viikkojen 1-3 lukemisosuuksista. Muut 3 moduulia, Rakenna luonnetta, Rakasta ihmisiä ja Olkaa Kristuksen ruumis voivat seurata ykkösmoduulia missä järjestyksessä vain.

Morph ei muuta ketään automaattisesti, mutta monipuolisuutensa ansiosta se tarjoaa hyvinkin erilaisille ihmisille sopivia tapoja päästä aidosti kasvussaan eteenpäin, sekä hengellisesti että ihmisenäkin. Mukana on aineksia Internet-videoista Sanan kautta tapahtuvaan Jumalan kohtaamisen opetteluun, jota on harjoitettu jo pari tuhatta vuotta (lectio divina). Olennaisia ovat sekä yksin että yhdessä toisten kanssa koettavat osiot, joten pelkästään yksin tai tietokoneen äärellä Morphia  ei voi tehdä, pienen ryhmän kanssa kyllä.MORPH KÄYTÄNNÖSSÄ

Morphiin liittyy alkuvaiheen jälkeen säännöllisesti sekä päivittäinen osuus että  viikoittainen osuus.


Päivittäinen osuus

• Viikon teemaan liittyvä, annetun ohjelman mukainen Raamatun lukujakso.

• Suunniteltua ajankäyttöä henkilökohtaisella yhteydenpidolla Jumalan kanssa viikon teemasta.   Johdantona tähän toimii kyseisen viikon raamattuosio.

• Valittujen Raamatun jakeiden muistiin painamista ja mietiskelyä itselle sopivalla tavalla.


Viikoittainen osuus

• Virikevideo, joka voidaan katsoa miniryhmällä tai isomman ryhmäkokoontumisen alussa yhdessä suoraan Internetistä etukäteen tietokoneelle ladattuna tai; tarvittaessa joku voi tulkata englanninkielisen videon suomeksi. Viikon 1 videon löytää osoitteesta: http://vimeo.com/12138230
Videot löytyvät sivustolta http://www.morphonline.org (Rekisteröidy ja kirjaudu  valitse yläpalkista ensimmäinen Morph-moduuli Love God  Kyseinen viikko. (Latautuu alussa hitaasti.)

• Lukeminen – ajatuksia herättävä, koukuttavasti viikon teemaan johdattava n. 8-10 sivun kirjoitus

• Morph me –  Muovaa minua –tehtävä; yksin tehtävä henkilökohtainen harjoitus, joista sittemmin keskustellaan parin muun osallistujan kanssa.

• Raamattu- ja rukousosio nimeltään "Keskustelut Jumalan kanssa". Raamatunkohta toimii johdantona päivittäin Jumalan kanssa pohdittaville asioille.

• Muistijakeet, muistiin painettavat raamatunjakeet, jotka toimivat virikkeinä ja materiaalina mietiskelylle (lectio divina) ja syvempien oivallusten syntymiselle. (Näistä voi valita tärkeimmät ajan ja resurssien mukaan - sen verran, että niiden mietiskelyn saa toteutumaan)

• Yhteisöllisyys – Keskustelut ihmisten kanssa –osio, joka toteutuu kokoontumisina kerran viikossa suurempana pienryhmänä ja/tai pienemmällä 2-4 hengen miniryhmänä, ”Lenkkikavereina”. Seurakunnassa Morph toimii hyvin ryhmäkokoontumisina (joissa jakaudutaan keskusteluosuuksien ajaksi 2-4 h miniryhmiin).

Morph voi toimia myös vuoroviikoin ryhmä- ja väliviikoilla miniryhmätapaamisina, ainakin hyvään alkuun pääsyn jälkeen. Miniryhmät (ns. ”Lenkkikaverit”) voivat tavata joustavasti missä ja milloin vain. Solut ja vastaavat ryhmät voivat hyvin kokoontua entiseen tapaansa ottaen vain Morphin ohjelmakseen.  Miniryhmiin jakautuminen keskusteluvaiheessa voi silloinkin edistää henkilökohtaisempien teemojen käsittelyä.

Morphin läpikäymiseen kannattaa varata jonkin verran aikaa, jotta kasvun prosessit pääsevät käyntiin ja etenemään, ja toivotusta hedelmästä saavutetaan enemmän. Ohjelma voidaan tästä syystä toteuttaa harvempaankin tahtiin kuin viikoittain. Kunkin jakson lukemisosa ja tehtävä vievät yhdessä ehkä reilun tunnin, ja pienryhmätapaaminen toisen. Muuhunkin viikon teeman päivittäiseen käsittelyyn Raamatun lukemisineen ja hiljaisine keskusteluhetkineen Jumalan kanssa tarvitaan aikaa ja keskittymismahdollisuutta. Voitettavissa on vastaavasti paljon. Viikon 0 lukeminen auttaa harkitsemaan, lähdetkö mukaan.

Antoisaa morffailua!

Rovaniemen Vapiksen käännöstiimi / PV