Alfa-illat

Alfa on sarja vuorovaikutteisia tapaamisia, joiden aikana tutkitaan vapaamuotoisesti kristinuskon perusteita. Ilman paineita. Ilman painostusta. Ilmaiseksi.

Alfoja järjestetään useimmissa maailman maissa, meillä se tapahtuu joustavasti sen mukaan, miten tarvetta on.

Tavallisesti Alfa käsittää noin kymmenen tapaamista, jotka kukin sisältävät jotain syötävää, lyhyen alustuksen, sekä keskustelun, jossa voit vapaasti jakaa omia ajatuksiasi muiden kanssa. Alfa on kaikkia tiedonjanoisia varten. Alustukset on suunniteltu rohkaisemaan keskusteluun ja tutkimaan kristinuskon perusteita ystävällisessä, avoimessa ja rennossa ympäristössä.

Kurssit ovat hyvä ja nykyaikaan soveltuva tapa tutustua kristinuskon ydinasioihin. Keskustelua ja ystävystymistä pidetään usein kurssin parhaina puolina, ja Nicky Gumbelin alustuksetkin ovat eloisia ja käytännönläheisiä.

Katso http://finland.alpha.org/